VERLICHT

Dit is de website van VERLICHT: een Visie voor een Evidence-based, Regionaal, Longitudinaal, Interdisciplinair, op Complexe systemen gebaseerd Heerlen-Noord Traject.

De documentatie van VERLICHT staat op docs.VERLICHT.one.

De slides die begin 2022 zijn gebruikt om VERLICHT te presenteren aan de Alliantie Heerlen-Noord staan op VERLICHT.one/slides/1. Een document met meer achtergrondinformatie staat op VERLICHT.one/docs/1.